Tác giả: mitzrt

Cách Để Tìm Công Việc Trong Một Lĩnh Vực Mới Mà Bạn Không Có Kinh Nghiệm

Kinh nghiệm liên quan đến công việc khi tìm việc làm có thể quan trọng nhưng bạn có thể vượt qua nó ngay cả khi chuyển đổi sang một lĩnh vực mới. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, nhiều người đã xác định được con đường sự nghiệp của mình, mọi lựa…

Read the full article

Tại Sao Bạn Không Thể Có Một Công Việc Tiếp Thị Mà Không Có Kỹ Năng Viết Vững Chắc

Gần 75% nhà tuyển dụng muốn nhân viên có kỹ năng viết mạnh mẽ. Tuy nhiên, gần một nửa số nhà tuyển dụng nói rằng những người trẻ tìm việc làm không có kỹ năng viết đủ tốt. Ngày nay, viết rất nhiều so với ngữ pháp cơ bản, viết đúng chính tả và dấu…

Read the full article