Danh mục: Kiếm việc

Về Admin

Chào các bạn Tôi là Mai Thúy Hương (Hương anime), admin trang mtbsuspensionexperts.com. Website mtbsuspensionexperts.com do tôi và bạn Kiều Trang đồng sáng lập năm 2019 với mục đích đăng tải kỹ năng mềm, tin tức việc làm, kỹ năng nhân sự. Tôi sinh năm 1987, tốt nghiệp chuyên ngành quản trị nhân lực, trường…

Read the full article