Tháng: Tháng Một 2019

Cách Để Sinh Viên Tốt Nghiệp Tìm Việc Làm Và Điều Cần Lưu Ý Về Các Trang Web Việc Làm

Hàng năm, có hàng ngàn sinh viên tốt nghiệp đại học và chuẩn bị bước vào công cuộc tìm kiếm việc làm. Giai đoạn tìm việc có thể là cả một thử thách mới cho những người mới tốt nghiệp. Mạng internet là một nguồn sẵn có để tìm kiếm công việc và là lựa…

Read the full article

Cách Kiếm Việc Sau Khi Học Đại Học: Hướng Dẫn Cho Sinh Viên Mới Tốt Nghiệp

Tìm hiểu làm thế nào để có được một công việc sau khi học đại học, đại học hoặc trường thương mại thường là một quá trình thiết yếu, nhưng đầy thách thức. Một số sinh viên thấy rằng sau nhiều tháng hoặc nhiều năm đào tạo hoặc học tập bài bản, đối mặt với…

Read the full article

7 Cách Thức Tìm Việc Làm

Những người tìm việc sử dụng các cách thức khác nhau để có được công việc họ mong muốn. Để nâng cao hiệu quả của việc tìm kiếm việc làm, bạn cần hiểu được ưu, nhược điểm của mỗi phương pháp và cách sử dụng chúng. Dưới đây là 7 cách thức mà những người…

Read the full article