Thẻ: vững chắc

Tại Sao Bạn Không Thể Có Một Công Việc Tiếp Thị Mà Không Có Kỹ Năng Viết Vững Chắc

Gần 75% nhà tuyển dụng muốn nhân viên có kỹ năng viết mạnh mẽ. Tuy nhiên, gần một nửa số nhà tuyển dụng nói rằng những người trẻ tìm việc làm không có kỹ năng viết đủ tốt. Ngày nay, viết rất nhiều so với ngữ pháp cơ bản, viết đúng chính tả và dấu…

Read the full article