Làm Thế Nào Để Có Được Công Việc Mơ Ước Của Bạn Trong 30 Ngày

Đôi khi tìm kiếm việc làm có thể khiến bạn cảm thấy quá sức, đặc biệt nếu bạn cần một công việc đó ngay lập tức. Nó thường cảm thấy như có rất nhiều bạn cần phải làm để thành công khi tìm việc làm trong thời gian ngắn.

Một cách để quản lý sự căng thẳng này và tăng cường tìm kiếm việc làm của bạn là chia quá trình thành các bước nhỏ, có thể quản lý được. Chia nhỏ công đoạn tìm kiếm thành các bước có thể giúp bạn cảm thấy như bạn đã hoàn thành một phần nhỏ của tìm kiếm mỗi ngày.

Bằng cách thực hiện một chút lịch trình trong công cuộc tìm việc làm của bạn mỗi ngày, bạn sẽ tiến bộ chậm và ổn định hướng tới mục tiêu tìm việc. Loạt bài của chúng tôi sẽ giúp bạn có được việc làm chỉ trong vòng 30 ngày. Chúng tôi cung cấp những thông tin thiết thực cho người tìm việc để làm theo để chuẩn bị cho thị trường việc làm và tìm việc làm. Nếu bạn đọc và áp dụng một mẹo mỗi ngày, bạn có thể kết thúc công việc mơ ước của mình trong một tháng duy nhất hoặc thậm chí sớm hơn!

Các mẹo được sắp xếp theo cách để hướng dẫn bạn từ giai đoạn đầu tiên của quá trình tìm việc làm. Mỗi mẹo gợi ý một điều bạn có thể làm trong ngày hôm đó để giúp bạn tìm kiếm việc làm. Bằng cách làm một việc mỗi ngày, bạn sẽ cảm thấy hoàn thành và tiến gần hơn đến việc tìm kiếm công việc phù hợp với bạn.

Lời khuyên được tổ chức như thế nào?

30 ngày để tìm kiếm công việc mơ ước của bạn, bao gồm nhiều bước nhỏ để giúp bạn tìm được công việc mơ ước. Các mẹo được sắp xếp theo một thứ tự cụ thể, bắt đầu bằng lời khuyên về cách bắt đầu tìm kiếm việc làm và kết thúc bằng các mẹo về cách quyết định chấp nhận hoặc từ chối lời mời làm việc.

Bắt đầu: Đây là một giai đoạn quan trọng trong đó bạn chuẩn bị cho mình và sơ yếu lý lịch của bạn – cho công việc tìm kiếm phía trước. Các mẹo cung cấp lời khuyên để bắt đầu tìm kiếm công việc của bạn, bao gồm làm mới sơ yếu lý lịch của bạn và phát triển các kỹ năng cần thiết.

Chuẩn bị cho kết nối mạng xã hội: Mối quan hệ là một phần quan trọng của hành trình tìm kiếm việc làm bằng cách liên hệ với các liên hệ, bạn có thể nhận được lời khuyên về tìm kiếm của mình và thậm chí nghe về các cơ hội việc làm có thể phù hợp với bạn.

Bắt đầu săn việc: Đây là khi tìm kiếm công việc của bạn bắt đầu một cách nghiêm túc. Sau khi tham khảo ý kiến ​​với cố vấn nghề nghiệp, bạn thu hẹp tìm kiếm công việc của mình bằng cách tạo danh sách mục tiêu của nhà tuyển dụng và tìm địa chỉ liên hệ tại các công ty đó.

Sử dụng mạng giao tiếp cá nhân: Nhận lời khuyên về cách sử dụng các kết nối chỉ của riêng của bạn, từ việc liên hệ với bạn bè và gia đình để thiết lập các cuộc phỏng vấn thông tin.

Tìm danh sách công việc: Có được lời khuyên về cách tìm việc, cả trực tuyến và thông qua các phương tiện khác (như hội chợ việc làm). Nó cũng cung cấp lời khuyên về cách giữ cho công việc tìm kiếm của bạn được tổ chức.

Phỏng vấn và theo dõi: Tìm hiểu tất cả những gì bạn cần về việc chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn, và theo dõi sau cuộc phỏng vấn.